Tüketici Hukuku

Büromuz, Tüketici Hukuku alanında tüketicinin korunmasına ilişkin kanun,borçlar kanunu ve diğer ilgili yönetmelikler alanına giren konuların tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermektedir. Alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması,Tüketici Hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi,tüketici hakem heyeti nezdinde yapılacak işlemlerin takibi,tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan tüketici veya ticaret mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü konularında etkin hukuki destek vermektedir.