Miras Hukuku

Büromuz,Miras Hukuku’na ilişkin olarak ;ölüme bağlı tasarruf işlemlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,bu işlemlere ilişkin ihtilafların giderilmesi maksadıyla dava takibi ve barışçıl çözüm yollarının denenmesi,terekenin yönetilmesi,mirasın paylaştırılması işlemlerini kapsar nitelikte huhuki danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini temsil etmektedir.