Ticaret Hukuku

Büromuz, Ticaret Hukuku'nun genel kavramları arasında yer alan tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, sigortacılık alanında dava takip hizmeti vermektedir.